Stem en steun het goede doel
´╗┐

Goed doen, omdat het goed voelt...
AssumDelft Advocaten steunt 3 goede doelen


Geachte ,

AssumDelft Advocaten staat midden in de samenleving en we voelen ons daarom nauw betrokken bij maatschappelijke initiatieven. Vandaar dat AssumDelft Advocaten dit jaar drie goede doelen steunt die een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Als gewaardeerde relatie van AssumDelft Advocaten mag u meebepalen welke van die drie goede doelen dit het meest verdient. Beslis mee welke van de onderstaande goede doelen er volgens u het meest recht heeft op een mooie kerstbeloning.

X-mas Xpress

Pink Ribbon

Pink Ribbon financiert projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de (ex) borstkankerpati├źnt. AssumDelft Advocaten draagt dit project een warm hart toe.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Leergeld helpt o.a. bij deelname aan een schoolreisje, lid worden van een sportvereniging, de aankoop van de sportuitrusting voor de club of kleding voor de scouting, balletschoenen voor balletles of een fiets om ergens heen te kunnen gaan. AssumDelft Advocaten vindt het belangrijk dat alle kinderen meedoen.

Het Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij. Gezamenlijk bestrijden en voorkomen we eenzaamheid, verminderen kwetsbaarheid en bevorderen we zelfredzaamheid met als doel de oudere in staat te stellen zijn eigen leven te blijven leiden zoals hij/zij dat wenst. AssumDelft Advocaten wenst alle ouderen fijne kerstdagen toe.

Bedankt voor uw stem!

Wij zijn blij dat we kunnen helpen bij het maken van een goede start in 2019!

Een vriendelijke kerstgroet en een gelukkig nieuwjaar namens alle medewerkers,

AssumDelft Advocaten